Wereld Goede Wil

WERELD GOEDE WIL is een activiteit van de Lucis Trust, een opvoedkundige organisatie zonder winstoogmerk, opgericht in de V.S. in 1922.

(Info op deze pagina: DRIEHOEKENWERK - EENHEDEN VAN DIENST - MANTRA'S)

DOELSTELLINGEN:

LUCIS TRUST

Lucis Trust is non-politiek en non-sektarisch, steunt geen speciaal geloof of dogma en voorziet wereldwijd in een financiële ondersteuning voor de Arcane School, de Lucis Uitgeverijen, Wereld Goede Wil, Driehoeken, Lucis Trust Bibliotheken en Lucis Producties.

Lucis Trust heeft een Raadgevend Statuut bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties.

Voor meer informatie: www.lucistrust.org

 

DRIEHOEKENWERK

Driehoekenwerk is een gelegenheid tot dienst voor mannen en vrouwen van goede wil die geloven in de kracht van de gedachte. Zij werken in groepjes van drie en kunnen door het vormen van een wereldomspannend netwerk van Licht en Goede Wil juiste menselijke verhoudingen tot stand brengen.

 

EENHEDEN VAN DIENST

Een eenheid van dienst is een groep mensen van goede wil van goede wil die geleid wordt door het beginsel van dienst. Dit beginsel, dat de groep haar leven geeft, inspireert geprogrammeerde aktie ten voordele van de mensheid als geheel. Een groep mensen die werkt met verenigde inspanningen en geleid wordt door een gemeenschappelijk doel, kan een veel grotere invloed hebben op de omgeving dan haar numerieke kracht. Een eenheid van dienst is zo'n groep die bestaat uit personen die zich een beeld kunnen vormen van de toekomst en hun verantwoordelijkheid beseffen bij het verwezenlijken van die toekomst. Om zijn of haar deel daaraan bij te dragen, werkt iedereen van hen in harmonie met de anderen, en daardoor wordt hun inzicht en aktiviteit samengesmolten in een duidelijke groepsdienst aan de mensheid.

 

MANTRA'S

mantra's

De Volle Maan-meditatie is een krachtige methode van dienst aan de mensheid. Het is bedoeld als groepsmeditatie.
De Grote Aanroep behoort niet toe aan enig individu of aan een groep. Zij behoort toe aan de gehele mensheid.

 

Zie lezing 'Volle maan-meditatie'.

 

DE GROTE AANROEP

Vanuit het punt van Licht in het denken van God
Strome Licht in het denken van de mensen
Dat Licht op aarde nederdale

Vanuit het punt van Liefde in het hart van God
Strome Liefde in de harten van de mensen
Moge de Komende tot de aarde wederkeren

Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt
Richte doel de kleine wil der mensen
Het doel dat de Meesters kennen en dienen

Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen
Verwezenlijke zich het plan van Liefde en Licht
En moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft

Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op aarde herstellen.

OM - - - - - - OM - - - - - - - OM

***************************************

SAMENSMELTEN VAN DE GROEP

Ik ben één met mijn groepsbroeders en alles wat ik heb is van hen.
Moge de liefde die in mijn Ziel is naar hen uitstromen.
Moge de kracht die in mij is hen opheffen en helpen.
Mogen de gedachten die mijn ziel schept hen bereiken en bemoedigen.

***************************************

MANTRAM VAN LIEFDE

In het Centrum van alle Liefde sta ik.
Vanuit dat Centrum zal ik, de ziel, naar buiten treden.
Vanuit dat Centrum zal ik, die dien, werken.
Moge de Liefde van het goddelijke Zelf zich uitstorten,
In mijn hart, door mijn groep en door de gehele wereld.

OM

***************************************

MANTRAM VAN EENWORDING

Een zijn de mensenzonen en één ben ik met hen,
Liefde betracht ik en geen haat.
Te dienen tracht ik zonder verplichte dienst te vorderen;
Te helen tracht ik, niet te wonden.

Moge het lijden zijn beloning van licht en liefde brengen.
Moge de ziel de uiterlijke vorm beheersen,
En ook het leven en al wat er gebeurt;
En liefde doen verschijnen
Die grondslag is der lotgevallen van de tijd.

Moge visie komen en inzicht
Moge de toekomst zich ontsluieren.
Dat innerlijke eenheid te voorschijn kome
En uiterlijke scheuring worde overbrugd.
Dat liefde zegeviere,
En alle mensen zich tot liefde bekeren.

OM

***************************************

MANTRAM VAN DE NIEUWE GROEP VAN WERELDDIENAREN

(wereldwijd om 17.00 u plaatselijke tijd)

Moge de kracht van het Ene Leven stromen
Door de Groep van alle ware dienaren

Moge de Liefde van de Ene Ziel het leven kenmerken van allen,
Die de verhevene trachten te helpen

Moge ik mijn aandeel in het ene Werk volbrengen door
zelfvergetenheid, niet schaden en het juiste woord.

OM

***************************************

 

Contact | Disclaimer | Webdesign