Bronnen

De belangrijkste bron voor deze website vormt vanzelfsprekend het werk van Alice A. Bailey.
Deze werken, alle uitgegeven door Lucis Trust (in Nederland vertegenwoordigd door de uitgeverij Syntese te Den Haag) worden hieronder genoemd.

Voor de bronvermeldingen van de artikelen, visies enz. zie aldaar.

* Mensen en zonne-inwijding - 1922
* Brieven over occulte meditatie - 1922
* Het bewustzijn van het atoom - 1922
* Een verhandeling over kosmisch vuur - 1925
* Het licht van de ziel - 1927
* De ziel en haar mechanisme - 1930
* Van intellect naar intuïtie - 1932
* Een verhandeling over witte magie - 1934
* Een verhandeling over de zeven stralen I (Psychologie I) - 1936
* Van Bethlehem tot Golgotha - 1937
* Een verhandeling over de zeven stralen II (Psychologie II) - 1942
* Discipelschap in het nieuwe tijdperk I - 1944
* Problemen der mensheid - 1947
* De wederkomst van Christus - 1948
* De bestemming der volkeren - 1949
* Begoocheling, een wereldprobleem - 1950
* Telepathie en het etherisch lichaam - 1950
* De onvoltooide autobiografie - 1951
* Een verhandeling over de zeven stralen III (Esoterische astrologie) - 1951
* Een verhandeling over de zeven stralen IV (Esoterische genezing) - 1953
* Opvoeding in het nieuwe tijdperk - 1954
* Discipelschap in het nieuwe tijdperk II - 1955
* Het naar buiten treden van de geestelijke Hiërarchie - 1957
* Een verhandeling over de zeven stralen V (De stralen en de inwijdingen) - 1960

 

Al deze boeken zijn ook online te raadplegen. Hiertoe is (gratis) registratie bij Lucis Trust verplicht.

 

 

Contact | Disclaimer | Webdesign