Esoterische Psychologie
in het Watermantijdperk
'De 7 stralen'

Wereld Goede Wil
Wie zijn zij?
Bekende werelddienaren

Wetenschap
Cultuur
Maatschappij
Verenigde Naties

In de media
Boeken

Agenda

Bronnen
Schema's
Verklarende woordenlijst
Links

Uittreksel uit een verklaring door de Tibetaan:
"...De boeken die ik door middel van mevrouw Alice A. Bailey geschreven heb, worden uitgezonden zonder de eis dat zij aangenomen moeten worden. Zij kunnen, of kunnen niet, juist, waar en nuttig zijn. Door een juiste toepassing en door de intuïtie te oefenen is het aan u hun waarheid na te gaan. Indien het overgedragen onderwijs een weerklank oproept in het verlichte denkvermogen van de werker in de wereld en zijn intuïtie doet opvlammen, laat dan dit onderwijs aangenomen worden. Maar niet op een andere wijze. Indien de uiteenzettingen een toevallige bevestiging vinden of bevonden worden waar te zijn door ze aan de Wet van Overeenkomsten te toetsen, dan is het best en goed. Doch is het niet het geval, laat dan de leerling niet aannemen wat er gezegd wordt..."

Ter overweging
Ons doel
Wie zijn wij

Lezingen
Filosofische bespiegelingen
Visies

Informatie