Ons doel

Wij streven er naar om:

 

Nieuw licht op oude Wijsheid

Begrippen als werelddienaar en dienstbaarheid worden vaak geassocieerd met onderdanigheid en morele verplichting, oude denkbeelden voortgekomen uit het Christendom. In deze tijd is de mens – terecht – niet meer bereid om op voorwaarden van anderen te denken en te handelen. Deze website heeft vooral tot doel oude waardevolle begrippen opnieuw te belichten. Dat vraagt wel een open oog en geest.
Een werelddienaar, op welk maatschappelijk of geestelijk terrein dan ook, heeft de wil om juiste menselijke verhoudingen te bevorderen. De innerlijke aspiratie en inspiratie vormen de drijfveer tot samen delen en samenwerken (binnen ieders eigen mogelijkheden en werkterrein). Dit moet leiden tot het verminderen en uiteindelijk stoppen van oorlogen, honger, haat, geldzucht en macht om over anderen te heersen. Zo werken betekent gewoon: gezond verstand gebruiken en dienstbaarheid als een natuurlijke houding aannemen.
De doelstelling van onze website is het leggen van de verbinding tussen de werkers op het wereldtoneel en de bron of herkomst van aspiratie en inspiratie van de mens.

Contact | Disclaimer | Webdesign