Ter overweging

Geestelijke Vrijheid en Innerlijk Zekerheid voor de Mensheid.
Zo is het doel van het Plan, het centrum van Wil of Macht, in Shamballa geformuleerd.
Ter bevordering van dit plan zijn er werelddienaren (NGWD) op elk terrein werkzaam.
Ze maken deel uit van een innerlijke groep van werkers voor de mensheid; of zij zich hier zelf van bewust zijn of niet.

 

De_Verandering

Anne - 15 jr: De Verandering

 

...Het is van wezenlijk belang dat wij compassie in onze gepolariseerde wereld maken tot een duidelijke, lichtende en dynamische kracht. Indien compassie is geworteld in principiële vastbeslotenheid om uit te stijgen boven egoïsme, kan zij politieke, dogmatische en religieuze grenzen slechten. Als product van onze wezenlijke afhankelijkheid van elkaar, speelt compassie een fundamentele rol binnen menselijke relaties en bij een volwaardig mensdom. Compassie voert naar verlichting en is onmisbaar voor het realiseren van een eerlijke economie en een harmonieuze wereldgemeenschap die in vrede leeft met elkaar.... (uit: Handvest voor Compassie)

 

Contact | Disclaimer | Webdesign