Verenigde Naties

De grote Aanroep - Samenwerking met de VN

Ontwikkelingen binnen de VN

Conferenties onder toezicht van de VN

 

De uitdrukking “Verenigde Naties” is afkomstig van President Franklin D. Roosevelt en verscheen voor het eerst in de “Verklaring van de Verenigde Naties” op 1 januari 1942, waarmee de regeringsvertegenwoordigers van zesentwintig landen zich verbonden om gezamenlijk de oorlog tegen de Asmogendheden voort te zetten.

Het Handvest van de Verenigde Naties werd samengesteld door vertegenwoordigers van vijftig landen tijdens de Conferentie van de Verenigde Naties over internationale samenwerking, die in San Francisco bijeenkwam van 25 april tot 26 juni 1945. De vertegenwoordigers namen er als basis voor hun werkzaamheden voorstellen aan, die waren voorbereid door vertegenwoordigers van China, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de URSS te Dumbarton Oaks, van augustus tot oktober 1944. Het Handvest werd ondertekend op 26 juni 1945. Polen, dat op de Conferentie niet vertegenwoordigd was, ondertekende het Handvest later, maar werd niettemin één van de eenenvijftig oorspronkelijke leden.

De Organisatie van de Verenigde Naties begon officieel haar bestaan op 24 oktober 1945, toen het Handvest geratificeerd werd door China, de V.S., Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de URSS en de meerderheid van de landen die ondertekend hadden. De 24ste oktober wordt tegenwoordig in de hele wereld gevierd als de Dag van de Verenigde Naties.

Voor de volledige tekst van het Handvest zie hier.

In de inleiding tot het Handvest, op de 26e juni in San Francisco ondertekend, worden de diep aangevoelde noden en bedoelingen tot uitdrukking gebracht, die inspireerden tot de oprichting van de Verenigde Naties.
De doeleinden van de Verenigde Naties zijn:

 

De grote Aanroep – Samenwerking met de Verenigde Naties

Als gevolg van mentale strijd, afgescheidenheid en gebrek aan begrip is er nu een punt van spanning bereikt in wereldaangelegenheden; er bestaat daarom een nieuwe gelegenheid voor de Verenigde Naties tot creatieve vooruitgang.
De energie van synthese of universaliteit staat de mensheid in overvloed ter beschikking. Door aanroepend gebed en meditatie worden geestelijke energieën afgetapt en tot activiteit gebracht. Door juist gerichte gedachten kunnen zij wenselijke doeleinden worden voor de mensheid.

De Verenigde Naties vormen heden ten dagen een instrument van universaliteit en een middelaar voor de eenheid, vrede en welvaart in de wereld. De actieve samenwerking van alle ware dienaren van het menselijke ras kan de geestelijke energieën, in de Grote Aanroep belichaamd, aan de Verenigde Naties overdragen en door haar wereldomvattend werk doen stromen.

 

Ontwikkelingen binnen de Verenigde Naties

 

Earthcharter

New Earth Leaders is een internationaal leiderschaps- en organisatie ontwikkelingsprogramma voor high potentials die een duurzamere wereld nastreven.

Het Earth Charter, in Nederland ook wel het Handvest van de Aarde genoemd, is een verklaring waarin een aantal fundamentele ethische principes staan die nodig zijn om in de 21e eeuw een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereldwijde gemeenschap te realiseren.

Earthcharter

De volledige tekst in het Nederlands (pdf)

 

VN: vrouwen worden in de steek gelaten

(uit: www.buitenland.nieuws.nl)

Meer dan de helft van de werkende vrouwen op de wereld heeft een onzekere baan, vaak zonder bescherming door arbeidswetten. Ongeveer zeshonderd miljoen vrouwen wonen in landen waar huiselijk geweld geen misdrijf is en slechts 28 landen hebben parlementen waar ten minste dertig procent van de leden vrouw is. verder lezen

De VN hierover (alleen in het Engels)

United Nations - It's your World!

Website van de Verenigde Naties (niet in het Nederlands)

Documenten van de Verenigde Naties (Engels)

 

De wereld van de VN

Activiteiten en doelstellingen van de Verenigde Naties

Krishnamurti en de VN

Toespraak van Krishnamurti tot de VN in 1985 (videofragmenten)

Jiddu Krishnamurti

In dit videofragment (deel 1) uit 1985 spreekt Jiddu Krishnamurti de VN toe over de wereldvrede.

videofragment deel 2

videofragment deel 3

videofragment deel 4

videofragment deel 5

videofragment deel 6

De grote Aanroep

terug

Grote Aanroep

 

Conferenties onder toezicht van de VN

 

terug

Contact | Disclaimer | Webdesign