Verschenen boeken die aansluiten bij de onderwerpen op deze website

 

Nieuw!

Psychologie van de polarisatie in Nederland. Joost Bosland

De waanzin rond Wilders.

In dit boek beschrijft Joost Bosland, psychotherapeut, hoe de Nederlanders, onzeker geworden door de toenemende individualisering, massaal op zoek zijn gegaan naar simpele antwoorden op moeilijke vragen en hun angsten zijn gaan afreageren op landgenoten met een andere culturele achtergrond. Mensen als Wilders en Verdonk spelen daar met hun stemmingmakerij handig op in.

Joost Bosland (1954) is psychotherapeut en documentairemaker.

 

De Eenvoud van Zijn. Ken Wilber

Hoewel Ken Wilber vooral bekend is vanwege zijn universele theorie die westerse en oosterse denksystemen integreert en door zijn vele geleerde publicaties over de religieuze en spirituele tradities in de wereld, is hij ook een spiritueel zoeker en mysticus. De eenvoud van Zijn gunt de lezers een blik in het innerlijk leven van Wilber. De samenstellers van dit boek hebben een collectie van inspirerende, mystieke en illustratieve passages uit zijn werk gelicht over uiteenlopende onderwerpen.

 

Zieke wereldleiders. David Owen

Zie ook: Begoocheling, een wereldprobleem (lezing)

De auteur besteedt extra aandacht aan een verschijnsel dat zich vooral bij politici en ander machthebbers voordoet: hoogmoed in een vorm die naar zijn idee als aparte psychiatrische aandoening erkenning verdient.

video over de presentatie van dit boek +++ recensie in de Volkskrant

 

TIP: Eindeloos bewustzijn. Pim van Lommel

Zie ook: De brenger van veranderingen (lezing)

In Eindeloos bewustzijn legt de cardioloog Pim van Lommel stap voor stap uit hoe mensen die klinisch dood zijn, toch een indringende bijna-dood-ervaring (BDE) kunnen hebben. Volgens van Lommel is de heersende, materialistische visie van artsen, filosofen en psychologen op de relatie tussen hersenen en bewustzijn te beperkt om het verschijnsel te kunnen duiden.

Video van een interview door Wim Brands met Pim van Lommel - 1 duur: 7:59

Video van een interview door Wim Brands met Pim van Lommel - 2 duur: 7:23

Video van een interview door Wim Brands met Pim van Lommel - 3 duur: 9:47

Website Pim van Lommel


Het spirituele brein (bewijzen voor het bestaan van de ziel).
Mario Beauregard en Denyse O’Leary

Beauregard deed neurologisch onderzoek bij mediterende karmelieten. Daaruit blijkt dat de nonnen tijdens het mediteren niet hallucineren, maar daadwerkelijk contact maken met “iets” buiten henzelf. Voorwoord van Pim van Lommel.

Boekbespreking


Blauwdruk. John Consemulder

Dit boek wil een brug slaan tussen de spirituele, esoterische, wetenschappelijke en multidimensionale benaderingen van geluid, licht en energie. Geluid, trilling energie spelen ook een rol bij (scalair) elektromagnetisme, geometrie en zelfs bij ons DNA, onze gedachten, emoties, intenties en bewustzijn.
John Consemulder neuropsycholoog en bewustzijnsonderzoeker, muziekproducent, componist en live artiest.


Bezielde Kosmos. Ervin Laszlo

Nieuwe wetenschappelijke visie op leven en bewustzijn in het universum. Ervin Laszlo, wetenschapper, filosoof, musicus en auteur, werd meermalen onderscheiden voor zijn inzet voor het verbeteren van de mondiale verstandhouding. Hij is de oprichter van de Club van Budapest, die over de hele wereld projecten ondersteunt die gericht zijn op een duurzame samenleving.


Het Veld. Lynne McTaggert

Wetenschapsjournaliste Lynne McTaggert beschrijft het verhaal van een groep wetenschappers die per ongeluk het Zero Point Field (nulpuntveld) ontdekten. Het Veld stelt een plausibele wetenschappelijke theorie voor die alles verklaart, van de werking van DNA en communicatie tussen cellen tot homeopathie en ESP.


TIP: Chaospunt. Ervin Laszlo

De wereld op een tweesprong. Nu werken aan mondiale vernieuwing om straks totale ineenstorting te voorkomen. Onze tijd is een tijd voor actie om fundamentele transformatie te genereren.


TIP: Je kunt de wereld veranderen. Ervin Laszlo

Naar duurzaamheid en vrede in een nieuwe wereld. Een verslag van de Club van Budapest.
Afbraak of… Doorbraak – de keuze is aan ons. Het lot van de wereld ligt in onze handen.


TIP: Omvallende dogma’s. Kitty van Lochem

Levende waarheid is eeuwenlang in starre, dogmatische vormen geperst en aangepast aan wat het instituut kerk of de heersende wereldlijke macht op dat moment het beste uitkwam. De oorspronkelijke kernboodschap van Jezus is daardoor eeuwenlang in sterk vertekende vorm tot ons gekomen of ons zelfs te onthouden.
Mr. Kitty van Lochem, studeerde rechten en werkte als fiscaal juriste. Ze heeft geen kerkelijke achtergrond. Persoonlijke ervaringen motiveerden haar tot het schrijven van dit boek.

 

Het visionaire venster. Amit Goswami

Een kwantumfysicus over verlichting. Opgegroeid in de hindoe traditie laat de kwantumfysicus op schitterende wijze zien hoe de moderne wetenschap bevestigt wat mystici altijd hebben geweten, namelijk dat bewustzijn, niet materie, de essentie van het bestaan is. Op speelse wijze gelardeerd met citaten van Einstein tot Forest Gump slaat Goswami’s betoog een brug tussen hoofd en hart, tussen geest en wetenschap.
Dr. Amit Goswami studeerde theoretische kernfysica. Voorwoord van Deepra Chopra.


Israel, een onherstelbare vergissing. Chris van der Heijden

Zestig jaar geleden, 14 mei 1948, werd de staat Israel uitgeroepen. Het leek het begin van een veiliger fase in de geschiedenis. Het tegendeel blijkt het geval: in de loop van ruim een halve eeuw is Israel steeds meer het brandpunt geworden van het wereldgeweld en de direct voor betrokkenen, Joden en Palestijnen, een alsmaar grotere nachtmerrie. Een onherstelbare vergissing is niet alleen een compacte geschiedenis van een land, maar vooral een zoektocht naar een standpunt.
Chris van der Heijden is schrijver en historicus.


De stille overname. Noreena Hertz

Niet alle antiglobalisten laten zich verleiden tot antikapitalistische, neomarxistische of nationalistische slogans. In feite zijn veel antiglobalisten ontevreden over hun eigen naam en over de diverse pogingen tot politieke en ideologische recuperatie door extreem-links of extreem-rechts. Tal van goedmenende burgers willen alleen uiting geven aan hun morele verontwaardiging over een aantal zaken die fundamenteel fout lopen. Ze zijn niet echt gekant tegen globalisering als dusdanig, wel tegen de uitwassen van een losgeslagen kapitalistisch systeem waarbij zelfzucht de vrijheden en rechten van anderen verdrukken en vernietigen. Ze zijn niet tegen internationale instellingen, maar wijzen terecht op de vaak ondemocratische samenstelling en werking ervan. Ze pleiten niet tegen globalisering, maar voor een andere, democratische en ethische globalisering.

Lees het hele artikel van Dirk Verhofstadt.


Het land van aankomst. Paul Scheffer

In zijn bekende essay 'Het multiculturele drama' uit 2000 liet Paul Scheffer zien hoezeer in Nederlands langs elkaar heen wordt geleefd. Zijn beschouwing leidde tot een groot maatschappelijk debat. In de loop der jaren werkte hij zijn ideeën uit en het resultaat is een breed opgezette zoektocht naar wat zich afspeelt onder de oppervlakte van de multiculturele samenleving. Niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa, en in Amerika. Het land van aankomst is een hartstochtelijk pleidooi om de huidige impasse te begrijpen en te overwinnen.

Meer informatie over dit belangwekkende boek in een recensie uit de NRC.

 

Contact | Disclaimer | Webdesign