New Books,
aansluitend bij de onderwerpen op deze website

TIP: Eindeloos bewustzijn. Pim van Lommel

In Eindeloos bewustzijn legt de cardioloog Pim van Lommel stap voor stap uit hoe mensen die klinisch dood zijn, toch een indringende bijna-dood-ervaring (BDE) kunnen hebben. Volgens van Lommel is de heersende, materialistische visie van artsen, filosofen en psychologen op de relatie tussen hersenen en bewustzijn te beperkt om het verschijnsel te kunnen duiden.


Het spirituele brein (bewijzen voor het bestaan van de ziel).
Mario Beauregard en Denyse O’Leary

Beauregard deed neurologisch onderzoek bij mediterende karmelieten. Daaruit blijkt dat de nonnen tijdens het mediteren niet hallucineren, maar daadwerkelijk contact maken met “iets” buiten henzelf. Voorwoord van Pim van Lommel.


Blauwdruk. John Consemulder

Dit boek wil een brug slaan tussen de spirituele, esoterische, wetenschappelijke en multidimensionale benaderingen van geluid, licht en energie. Geluid, trilling energie spelen ook een rol bij (scalair) elektromagnetisme, geometrie en zelfs bij ons DNA, onze gedachten, emoties, intenties en bewustzijn.
John Consemulder neuropsycholoog en bewustzijnsonderzoeker, muziekproducent, componist en live artiest.


Bezielde Kosmos. Ervin Laszlo

Nieuwe wetenschappelijke visie op leven en bewustzijn in het universum. Ervin Laszlo, wetenschapper, filosoof, musicus en auteur, werd meermalen onderscheiden voor zijn inzet voor het verbeteren van de mondiale verstandhouding. Hij is de oprichter van de Club van Budapest, die over de hele wereld projecten ondersteunt die gericht zijn op een duurzame samenleving.


Het Veld. Lynne McTaggert

Wetenschapsjournaliste Lynne McTaggert beschrijft het verhaal van een groep wetenschappers die per ongeluk het Zero Point Field (nulpuntveld) ontdekten. Het Veld stelt een plausibele wetenschappelijke theorie voor die alles verklaart, van de werking van DNA en communicatie tussen cellen tot homeopathie en ESP.


TIP: Chaospunt. Ervin Laszlo

De wereld op een tweesprong. Nu werken aan mondiale vernieuwing om straks totale ineenstorting te voorkomen. Onze tijd is een tijd voor actie om fundamentele transformatie te genereren.


TIP: Je kunt de wereld veranderen. Ervin Laszlo

Naar duurzaamheid en vrede in een nieuwe wereld. Een verslag van de Club van Budapest.
Afbraak of… Doorbraak – de keuze is aan ons. Het lot van de wereld ligt in onze handen.


TIP: Omvallende dogma’s. Kitty van Lochem

Levende waarheid is eeuwenlang in starre, dogmatische vormen geperst en aangepast aan wat het instituut kerk of de heersende wereldlijke macht op dat moment het beste uitkwam. De oorspronkelijke kernboodschap van Jezus is daardoor eeuwenlang in sterk vertekende vorm tot ons gekomen of ons zelfs te onthouden.
Mr. Kitty van Lochem, studeerde rechten en werkte als fiscaal juriste. Ze heeft geen kerkelijke achtergrond. Persoonlijke ervaringen motiveerden haar tot het schrijven van dit boek.

 

Het visionaire venster. Amit Goswami

Een kwantumfysicus over verlichting. Opgegroeid in de hindoe traditie laat de kwantumfysicus op schitterende wijze zien hoe de moderne wetenschap bevestigt wat mystici altijd hebben geweten, namelijk dat bewustzijn, niet materie, de essentie van het bestaan is. Op speelse wijze gelardeerd met citaten van Einstein tot Forest Gump slaat Goswami’s betoog een brug tussen hoofd en hart, tussen geest en wetenschap.
Dr. Amit Goswami studeerde theoretische kernfysica. Voorwoord van Deepra Chopra.


Israel, een onherstelbare vergissing. Chris van der Heijden

Zestig jaar geleden, 14 mei 1948, werd de staat Israel uitgeroepen. Het leek het begin van een veiliger fase in de geschiedenis. Het tegendeel blijkt het geval: in de loop van ruim een halve eeuw is Israel steeds meer het brandpunt geworden van het wereldgeweld en de direct voor betrokkenen, Joden en Palestijnen, een alsmaar grotere nachtmerrie. Een onherstelbare vergissing is niet alleen een compacte geschiedenis van een land, maar vooral een zoektocht naar een standpunt.
Chris van der Heijden is schrijver en historicus.


De stille overname. Noreen Hertz


Het land van aankomst. Paul Scheffer

 

Contact | Disclaimer | Webdesign